พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 พฤษภาคม 2560 :: 10:05:30 am 206766

ทีโอที เร่งเดินหน้าโครงการเน็ตประชารัฐ

ทีโอที เร่งเดินหน้าโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลฯ จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการในภูมิภาค

พัทยา-วันที่ 5 พ.ค. 60 ที่โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท นายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ พร้อมด้วย นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 บจม.ทีโอที ร่วมเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทำความเข้าใจกรอบการดำเนินโครงการฯให้กับนิติบุคคล ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก เกี่ยวกับงานแขวนสาย งานติดตั้งตู้ งานติดตั้งอุปกรณ์ปลายทาง และระเบียบการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

 

นายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้ตัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มิบหมายให้ บมจ.ทีโอที ดำเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศภายในปี 2560

 

สำหรับโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นนโยบายหลักของรัฐบาที่มีเป้าหมายในการสร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ซึ่งจะทำให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีวิตได้ทุกมิติ ทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การศึกษา การสาธารณสุข การท่องเที่ยว การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ให้กับชุมชน รวมถึงการเข้าถึงบริการภาครัฐ

Reporter : ธนทรัพย์   Photo : ธนทรัพย์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com