พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 มิถุนายน 2560 :: 11:06:23 am 207782

จี้ผู้ประกอบการ 101 ราย ย่านพัทยาใต้ แก้ไข้ปัญหาน้ำเสีย

งานเข้า! เมืองพัทยาจี้ผู้ประกอบการ 101 ราย พัทยาใต้ ต้องลงทุนควักกระเป๋าเพื่อมีส่วนร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ระบุมีปัญหาสร้างมลพิษทางทะเลหลังพบสร้างน้ำเสียกว่า 1,000 ลบ.ม./วัน

พัทยา-วันที่ (14 มิ.ย. 60) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการอาคารพัทยาใต้ 101 ราย เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงสภาพและแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัทยาใต้ จ.ชลบุรี หลังจากที่ได้รับนโยบายตรงจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากการตรวจสอบพบว่าที่ผ่านมามีผู้ประกอบการบางส่วนไม่ได้ดำเนินการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและป้องกันสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการลักลอบปล่อยทิ้งลงสู่ทะเล ซึ่งสร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

 

พล.ต.ต.อนันต์ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่อาคาร 101 รายบริเวณพัทยาใต้ ถือเป็นกลุ่มอาคารร้านค้า และสถานบันเทิงที่อยู่คู่กับเมืองพัทยามาเป็นเวลานานจนเป็นแหล่งเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ แต่พบว่าอาคารเหล่านี้มีปัญหาเรื่องของการปลูกสร้างที่ลุกล้ำไปในทะเลอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งต่อมาได้มีมติ ครม.ให้ทำการรื้อถอนอาคาเหล่านี้ออกตั้งแต่ปี 2541 แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจน ซึ่งกรณีดังกล่าวคงเป็นเรื่องที่จะต้องมีการดำเนินการกันต่อไปว่าจะมีการยืนยันให้รื้อถอนหรือปรับภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว แต่ในช่วงที่อาคารเหล่านี้ยังคงประกอบการอยู่ในพื้นที่ก็ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังด้วย

 

ทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เมืองพัทยาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสภาพของอาคารและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น โดยพบว่าปัญหาหนึ่งที่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก คือกรณีของปัญหาน้ำเน่าเสีย และสิ่งปฏิกูล ซึ่งพบว่าไม่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่บางรายยังมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลลงสู่ทะเล จึงระบุได้ว่าผู้ประกอบการอาคาร 101 รายนี้ถือเป็นอีกต้นตอหนึ่งที่สร้างปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และด้วยนโยบายของ มท.1 ที่กำหนดไว้ว่า “ใครเป็นผู้ทำ คนนั้นก็ต้องดูแลแก้ไข” ผู้ประกอบการจึงต้องเข้ามามีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะที่ผ่านมาได้เข้ามาทำธุรกิจสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองมากมายมาเป็นเวลานานแต่ภาระกลับตกสู่ท้องถิ่น ทุกฝ่ายจึงต้องหันหน้าเข้าหากันและเข้ามีมีส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

 

ด้าน นายสมภพ วันดี ผอ.ส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ สำนักช่างสุขาภิบาล กล่าวว่าจากผลการสำรวจพื้นที่ของอาคาร 101 รายนั้น พบว่ามี 23 ราย ที่จัดทำระบบป้องกันปัญหาน้ำเสียดักไขมัน และสิ่งปฏิกูล ก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบรวมของเมืองพัทยา แต่ในส่วนที่เหลือยังไม่มีความชัดเจน โดยจำนวนนี้จะมี 4-5 รายที่ปล่อยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลลงสู่ทะเลโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมาเมืองพัทยาพยายามเข้าตรวจสอบและชี้แจงขอความร่วมมือไปแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้จัดทำจนเข้าระบบอย่างสมบูรณ์ทั้งหมด

 

ขณะที่ นายอภิชาต วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าจากการตรวจสอบสถิติการใช้น้ำพบว่าพื้นที่นี้จะมีการใช้น้ำจาก 2 แหล่ง คือ น้ำประปา และน้ำบาดาล ซึ่งจะเกิดปริมาณน้ำเสียสูงถึง 24,000 ลบ.ม./เดือน หรือ 1,000 ลบ.ม./วัน แต่น้ำเสียเหล่านี้เป็นน้ำที่เกิดจากสถานประกอบการจำพวกร้านอาหารและสถานบริการซึ่งมีปริมาณไขมันสูง เมื่อส่งเข้าสู่ระบบบำบัดรวมของเมืองพัทยาก็อาจสร้างปัญหาได้เนื่อง จากระบบรวมไม่ได้มีการรองรับปัญหาเหล่านี้ไว้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยาเองก็ถึงขีดสูงสุดของความสามารถในการรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นผู้ประกอบการ 101 รายนี้ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มอาคารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยการจัดทำระบบเอง โดยทำการรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นก่อนทำการบำบัดและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการจะต้องลงทุน โดยมีเมืองพัทยาเป็นพี่เลี้ยงในการออกแบบระบบให้ในเวลาอันใกล้นี้

 

ทั้งนี้ในช่วงท้ายการประชุมผู้ประกอบการบางส่วนออกมาชี้แจงว่าปัญหามลพิษทางทะเลส่วนใหญ่ น่าจะเกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยาที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการระบายน้ำลงสู่ทะเลนั้นส่วนใหญ่พบว่าน้ำมีคุณภาพต่ำและขุ่นดำอย่างมาก ขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือด้วยดี อย่างไรก็ตามในส่วนของการแก้ไขปัญหานั้นทางผู้ประกอบการส่วนใหญ่พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ซึ่งจะได้จัดส่งตัวแทนเข้าร่วมในการหารือและจัดทำระบบต่อไป

 

มีรายงานว่าการประชุมครั้งนี้มีผลสรุปที่จะทำการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้น 1 ชุด โดยมี นายอภิชาต วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา เข้ามากำกับดูแล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนชุมชน 101 ราย เพื่อหารือแผนในการบริหารจัดการ วางระบบ ออกแบบ และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ซึ่งจะต้องมีผลสรุปให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com