พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 กันยายน 2560 :: 14:09:39 pm 209622

เปิดงาน “แขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดชากแง้ว” วันที่ 9 เดือน 9

เปิดงาน “แขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดชากแง้ว” วันที่ 9 เดือน 9 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น

พัทยา-วันที่ 9 ก.ย.60 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “แขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดชากแง้ว” โดยมี นายพรเทพ ผ่องศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง นายนิยม เหมธานนท์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ น.ส.สุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการ ททท.พัทยา และนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมในพิธี

 

13 14

 

สำหรับงาน “แขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดชากแง้ว” เป็นการดำเนินการตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการเห็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงให้แต่ละจังหวัดจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ขึ้น เพื่อเป็นเสมือนตัวกลางในการประสานงานพัฒนาต่างๆ ของท้องถิ่น

 

15 16

 

ในส่วนของจังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด (ชลบุรี) ขึ้น เพื่อทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล ภาคเอกชนและภาคประชาชน จึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และชาวบ้านในชุมชนจีนบ่านชากแง้วดำเนินการดังกล่าวจนเกิดเป็นรูปธรรม

 

17 18

 

สำหรับชุมชนจีนบ้านชากแง้ว หรือ ชุมชนตลาดชากแง้ว เป็นชุมชนจีนโบราณที่มีอายุกว่า 100 ปี เริ่มก่อตั้งสมัยชาวจีนโล้สำเภาหนีความแห้งแล้งมายังประเทศไทย และตั้งรกรากจนเป็นชุมชน มีการแจ้งแรงงานไทยจึงทำให้มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมไทยโบราณและจีนเข้าด้วยกัน ปัจจุบันมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 300 หลังคาเรือน จากสภาพบ้านเรือนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒธรรมเก่าแก่ที่มีคุณค่า

 

และจะมีการจัดตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วทุกวันเสาร์ โดยชาวบ้านจะนำผลิตภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้ รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มออกมาจำหน่ายกันบริเวณหน้าบ้านภายในชุมชน และในการจัดงาน “แขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดชากแง้ว” ในครั้งนี้ ได้มีการเปิดเส้นทางถนนเชื่อมต่อระหว่างโรงงิ้วข้ามสะพานไปยังศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวชากแง้วมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าพิสูจน์ได้ด้วยตนเองอีกด้วย สำหรับตลาดจีนโบราณ ชุมชนบ้านชากแง้ว มีทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 15.00 – 21.00 น.

Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com