พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 พฤศจิกายน 2560 :: 10:11:39 am 210521

งานเข้าโครงการที่จอดเรือพัทยา หลังผลสอบระบุผิด 2 ส่วน

งานเข้าโครงการที่จอดเรือพัทยา หลังผลสอบระบุผิด 2 ส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดปล่อยปละละเลยไม่เปิดใช้โครงการส่งผลให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย และปัญหาภัยธรรมชาติ ด้านนายกเมืองพัทยาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกชุดให้แล้วเสร็จใน 60 วัน เผยงานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ

จากกรณีที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างให้ บ.เทสโก้ เข้ามาศึกษาออกแบบ ก่อนจะว่าจ้างกิจการร่วมค้า Ping เข้ามาดำเนินการก่อสร้างโครงการที่จอดเรือแหลมบาลีฮาย ตั้งแต่ปี 2551 ในงบประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการจอดเรือท่องเที่ยวจำนวนกว่า 300 ลำ ซึ่งโครงการดังกล่าถือเป็นหนึ่งโครงการในแผน การจัดสร้างอาคารที่จอดรถ-จอดเรือ มูลค่ารวมกว่า 733 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้มีการส่งมอบงานไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2556 แต่ปรากฏว่าหลังเวลาผ่านไปนานกว่า 4 ปี จนปัจจุบันโครงการดังกล่าวก็ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปล่อยให้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการระบุสาเหตุว่าโครงสร้างของท่าเรือต้องประสบกับคลื่นลมมรสุมและเรือที่แล่นผ่าน ทำให้มีผลกระทบอย่างรุนแรง รวมทั้งมีการเคลื่อนไหวของตะกอนทรายใต้น้ำ ที่สำคัญยังเกิดปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติจาก “พายุหว่ามก๋อ” ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักในปี 2558 ซึ่งสุดท้ายยังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาใดๆจนเป็นปัญ หาคาราคาซังมาจนถึงปัจจุบัน

 

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าว นายชนัฐพงฐ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา รักษาการนายกเมืองพัทยาในขณะนั้นได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อสำรวจความเสียหาย และสอบสวนข้อเท็จจริงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุของภัยธรรมชาติ หรือปัญหาเรื่องของหลักทางวิศวกรรมเป็นหลัก โดยในช่วงระยะ เวลาของการตรวจสอบจึงยังไม่มีแผนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้ามาทำการซ่อมแซม ขณะที่อายุสัญญาของการรับประกันโครงการก็หมดอายุไปไปแล้วนั้น

 

ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ว่าสำหรับการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีโครงการที่จอดเรือนั้น ที่ผ่านมาได้มีการรวบรวมข้อมูลด้านความเสียหาย และการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเหลือเพียงประเด็นการตรวจสอบเรื่องปัญหาทางด้านหลักวิศว กรรมก่อสร้างและชายฝั่ง ซึ่งกรณีนี้เมืองพัทยาได้ประสานขอความร่วมมือไปยัง 3 องค์หลัก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองทัพเรือ และสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมตรวจสอบ

 

ทั้งนี้ปัจจุบันได้รับรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ซึ่งขณะนี้ยังคงไม่สามารถให้ข้อมูลหรือรายละเอียดได้มากนัก กล่าวได้เพียงว่ากรณีนี้คงต้องมีคนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และปัจจุบันได้ส่งเรื่องของกลุ่มกฎหมาย เพื่อพิจารณาก่อนจะทำการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้ง

 

ขณะที่ นายพิศาล รัตนปราณี นิติกรชำนาญการพิเศษ เมืองพัทยา ในฐานะคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ระบุว่าได้รับคำสั่งจากนายกเมืองพัทยาให้เร่งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จริงอีก 1 ชุดจากปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจากผลการตรวจสอบที่ผ่านมาระบุได้ว่ามีปัญหาที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อโครงการใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าข่ายการละเมิด ผิดพลาด ปล่อยปละละเลย โดยไม่เปิดใช้งาน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งคงจะเป็นในส่วนของสำนักการช่าง และสำนักปลัดเมืองพัทยา และ 2.ปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ซึ่งจะมีการเร่งรัดในการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จหลังนายกเมืองพัทยาแต่งตั้งคณะทำงานอย่างเป็นทาง การใน 60 วัน และอาจมีการขยายเพิ่มอีก 60 วัน จากนั้นจะนำผลสรุปเสนอต่อนายกเมืองพัทยาเพื่อพิจารณาต่อไป

 

สำหรับโครงการที่จอดเรือนั้นเป็นหนึ่งในโครงการที่จอดรถ จอดเรือชองเมืองพัทยา ที่ได้รับงบประ มาณอุดหนุนจากภาครัฐจำนวน 733 ล้านบาท แบ่งออกเป็นที่จอดรถจำนวน 391 ล้านบาท และที่จอดเรือ 342 ล้านบาท โดยในส่วนของโครงการที่จอดเรือนั้นซึ่งจากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ปัจจุบันยังไม่มีการซ่อมแซม แต่ก็เปิดให้ผู้ประกอบการมาใช้พื้นที่บางส่วนประมาณ 50 % หรือประมาณ 80-90 ลำ ส่วนพื้นที่โดยรวมของทั้งโครงการ จะสามารถรองรับเรือได้ 300 กว่าลำ ซึ่งขณะนี้มีความเสียหายอุปกรณ์ชำรุดอย่างหนัก โดยในส่วนของผู้รับจ้างนั้นปัจจุบันหมดสัญญารับประกันไปแล้ว แต่เมืองพัทยายังอายัดเงินประกันไว้จำนวน 36 ล้านบาทเพื่อรอผลการสอบสวน ส่วนที่หากสุดท้ายแล้วพบว่ามีการละเมิดหรือปล่อยปละละ เลยให้เกิดความเสียหายก็คงต้องมีผู้รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่จะมีการพิจารณากันต่อไป

Reporter : ธนทรัพย์   Photo : ธนทรัพย์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com