พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 พฤศจิกายน 2560 :: 01:11:44 am 211060

ถกกมธ.แม่น้ำโขง 4 ประเทศวาง 6 กรอบความร่วมมือ

เลือกพัทยาเปิดเวทีถกคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24 วาง 6 กรอบข้อตกลงหาผลสรุปร่วมก่อนลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ

พัทยา – วันที่ 29 พ.ย.60 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี ได้มีการจัดการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24 โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24

 

โดยร่วมกับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประกอบด้วย พณ บุน เฮียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยา ราชอาณาจักรกัมพูชา, พณ ดร.เหงียน ลิน ง็อก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ พณ มาดามบุณคำ วรจิต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งผู้แทนจากประเทศคู่เจรจาและสังเกตการณ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศเมียนมา, ประเทศญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เข้าร่วม

 

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประจำปี 2560 เพื่อหารือและกำหนดนโยบายความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน การบริหารองค์กรของคณะกรรมิการแม่น้ำโขง รวมถึงนโยบายความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนพัฒนา ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพูดคุยพิจารณาใน 6 กรอบข้อตกลง ซึ่งเป็นสาระสำคัญของการประชุม คือ

 

3 4

1.การอนุมัติสัดส่วนการจ่ายเงินอุดหนุนของประเทศภาคีสมาชิก

 

2.การอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 ในงบประมาณรวม 15.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประ มาณ 471 ล้านบาท

 

3.การอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแผน ปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขง

 

4.การอนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรประมงในระดับลุ่มน้ำ พ.ศ.2561-2565

 

5.การกำหนดทิศทางและนโยบายกรอบความร่วมมือในภูมิภาค สนับสนุนการเสริม สร้างความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (จีน-เมียนมา) และหุ้นส่วนการพัฒนา รวมถึงการรับทราบการสนับ สนุนด้านการเงิน และเทคนิควิชาการของหุ้นส่วนการพัฒนาที่ให้แก่คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

 

และ 6.การรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ ความก้าวหน้าการศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน รวมถึงผลกระทบข้ามพรมแดนจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบนแท่น้ำโขงสายประธาน ความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการจัดการลุ่มน้ำสู่ประเทศสมาชิก และความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดประชุมสุดยอดผู้นำของคณะกรรมการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือของทั้ง 4 ประเทศเขตลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ.2538 ในการดำเนินการระดับนโยบาย ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีสมัยสามัญประจำปีโดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพระหว่างประเทศสมาชิก โดยในวันพรุ่งนี้หลังจากได้ผลสรุปการประชุมแล้ว จะได้มีการพิจารณารายละเอียดก่อนมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันต่อไปด้วยเช่นกัน

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com