พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 พฤศจิกายน 2560 :: 04:11:21 am 210898

1 ก.พ. ห้ามเด็ดขาด สูบบุหรี่บนชายหาดท่องเที่ยวเมืองพัทยา

เมืองพัทยาเอาจริง 1 กุมภาพันธ์ปี 61 ดีเดย์ห้ามสูบบุหรี่ชายหาดดงตาลจอมเทียน เตรียมแผนจัดสร้างที่พักสูบ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ รวมทั้งการอบรมผู้ประกอบการอย่างจริงจัง ระบุเตือนแล้วหากไม่ฟังมีโทษสูง สุดปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

พัทยา – วันที่ 22 พ.ย.60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะทำงานชายหาดปลอดบุหรี่ เรียกประชุมคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินการพื้นที่ชายหาดปลอดบุหรี่ ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีประกาศตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยระบุการสั่งห้ามสูบบุหรี่บนพื้นที่ชายหาดจำนวน 24 แห่งจาก 15 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว

 

นายวุฒิพล กล่าวว่าก่อนหน้านี้ทางกรมทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับสาธารณสุข กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย ในการทำวิจัยสำรวจพื้นที่ชายหาดทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริเวณชายหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต และชายหาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพบว่าใต้ผืนทรายชายหาดจะมีขยะสะสมรวมอยู่เป็นจำ นวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก้นบุหรี่ซึ่งมีเป็นจำนวนนับแสนมวน โดยกรณีนี้ถือว่าเป็นการสร้างมลพิษและทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก จึงมีการออกประกาศห้ามการสูบบุหรี่บนพื้นที่ชายหาดอย่างเป็นรูปธรรม

 

สำหรับเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่รวมอยู่ในพื้นที่ชายหาดทั้ง 24 แห่งทั่วประเทศ ที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยปัจจุบันได้ร่วมพิจารณากับกรมทรัพย์ฯและหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องจนมีผลสรุปว่าจะเริ่มดำเนินการนำร่องในพื้นที่ชายหาดดงตาล บริเวณเขตจอมเทียน จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่แรก โดยชายหาดแห่งนี้ถือว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากมีสภาพเอื้ออำนวยต่อการควบคุม อีกทั้งมีระยะแนวชายหาดไม่ยาวมากนักเพียง 1 กม.เศษ โดยมีผู้ประกอบการร่มเตียงรวมกว่า 44 รายเท่านั้น

 

นายวุฒิพล กล่าวว่าขณะนี้มีการระบุกำหนดการณ์ไว้แล้วว่าจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะมีคำสั่งห้ามให้สูบบุหรี่บริเวณร่มเตียงหรือชายหาดโดยเด็ดขาด ซึ่งหากพบผู้ฝ่าฝืนก็จะมีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราไม่เกิน 1 แสนบาทตามที่กฎหมายกำหนดทันที

 

อย่างไรก็ตามจากนี้ได้จัดเตรียมความพร้อมต่อแผนงานดังกล่าวไว้แล้ว ทั้งการจัดอบรมผู้ประกอบ การเพื่อชี้แจงถึงระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิก และแผนการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และการกำหนดพื้นที่พักสูบบุหรี่ ซึ่งจะจัดทำสัญลักษณ์ประกอบภาษาไทย อังกฤษ และจีน โดยจะมีการระบุพื้นที่พักสูบบุหรี่ที่ชัดเจนอีกครั้งหลังจากการสำรวจร่วม

 

โดยพื้นที่แห่งนี้น่าจะใช้รูปแบบในลักษณะเดียวกับพื้นที่ของชายหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ซึ่งมีลักษณะเป็นที่เปิด เพื่อป้องกันกลุ่มคนเร่ร่อนใช้เป็นทีหลบพักจนกลายเป็นแหล่งมั่วสุมได้ ซึ่งเมื่อดำเนินการในพื้นที่ชายหาดดงตาลแล้วเสร็จก็จะมีการขยายไปยังพื้นที่ชายหาดอื่นของเมืองพัทยาต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com