พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 ธันวาคม 2560 :: 21:12:31 pm 211365

เมืองพัทยาจับมือผู้ป​ระกอบการร่มเตียง 6 ชายหาด

เมืองพัทยาจับมือผู้ประกอบการร่มเตียง 6 ชายหาด เสริมทักษะการบริการ เน้นย้ำความสงบเรียบร้อย 3 ด้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยังยืน หวังลดปัญหาข้อร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว

พัทยา – วันที่ 8 ธ.ค.60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วิทยากร และผู้ ประกอบการร่วมเตียงจากพื้นที่ 6 ชายหาดเมืองพัทยา ประกอบด้วย หาดพัทยา หาดจอมเทียน หาดเกาะล้าน หาดโคซี่ หาดพระตำหนัก หาดเอเชีย และหาดวงอำมาตย์ เข้าร่วมกว่า 300 ราย

 

นายธีรศักดิ์ กล่าวว่าตามที่ คสช.และเมืองพัทยา ได้ดำเนินการจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยาด้วยการลดขนาดพื้นที่ทำกินของผู้ประกอบการให้เหลือเพียง 1 รายต่อ 1 ล็อค ในพื้นที่ 9 x7 เมตร พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการร่มเตียงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อยกระดับด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ประกอบการทั้งการพัฒนาด้านการบริการที่ดี สร้างความเป็นระเบียบเรียบ ร้อยให้เกิดขึ้นบริเวณชายหาดต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาอีกทางหนึ่งและยังเป้นการรองรับAEECที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดขึ้น

 

โดยได้เน้นย้ำในเรื่องความสงบเรียบร้อยด้วยกัน 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.เรื่องการทำความสะอาดพื้นที่ร่มเตียง 2.ให้ผู้ประกอบการร่มเตียงมีความรักความสามัคคีกัน และ 3.เรื่องของยาเสพติดขออย่าให้มีอย่าเสพติดในร่มเตียง ซึ่งหากตรวจพบก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายทันที ทั้งนี้สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นจำนวน 1 วัน โดยจะมีวิทยากรที่มีความรู้คาวมเชียวชาญมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม อาทิ วิทยากรจากฝ่ายสุขาภิบาลเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ ร้อย รส.อำเภอบางละมุง

Reporter : ธนทรัพย์   Photo : ธนทรัพย์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com