พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 ธันวาคม 2560 :: 23:12:49 pm 211464

a??a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?� a??a??a??a?�a?�a?�a??a?�a??a?Sa?�a?�a?�a?�

a??a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?� a??a??a??a?�a?�a?�a??a?�a??a?Sa?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?Sa?�a??a?�a?�a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a?�a??a??a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�

a?�a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?sa�? a?�a??a?�a?� a�?a?�a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?sa??a?�a�? a??a?�a?Sa?�a??a?�a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a?�a??a?? a�?a??a??a?�a?�a?�a?�a�? (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a??a??a?�a?�a?�a??a?�a??a??a??a?�a?�a?�a??a?sa??a?�a?�a??a?�a??a??a??a??a??a?�a??a??a??a?sa?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?� a??a?�a??a??a??a??a??a??a?�a?�a?�a?sa?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a?sa?sa?�a?�a?s a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a?�a?�a??a?? a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a??a?�a?�a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?za??a?�a?�a?�a?�a??a?? a?�a?�a??a??a?�a??a?�a?sa?sa?�a?�a?sa?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a??a??a??a??a??a?� a?�a??a??a??a??a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?? a�?a?�a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?sa�? a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?sa??a?�a?�a?�a??a??a??a??a??a??a?�a?sa??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a?sa?sa?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a?? a?�a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?Sa?�a?�a?�a??a?sa??a?�a?�a??a?�a??a??a??a??a??a?�a??a??a??a?sa?�a?�a??a??a??a??a??a??a?� a?�a??a??a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a??a??a??a?�a??a?za?�a??a?�a?�a??a?za??a??a?� a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a??a??a??a?�a??a?za??a??a??a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a??a??a??a?�a??a?za??a?�a?�a?�a??a??a??a??a??a?�a?�a?�a?� a?�a?�a??a??a??a?sa?�a?� a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a?�a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?sa?�a??a?? a�?a?�a?�a??a?�a�? (Drone) a?�a?�a??a??a??a??a??a?� a�?a?�a?�a??a?�a�? a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?sa?�a?Sa??a?�a??a?�a?�

 

a?�a?�a?�a?�a?�a?? 10 a??.a?�.60 a??a??a?�a??a?�a??a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?za?s a?�a?�a?�a??a?Sa??a??a?Sa?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?? a?�a??a??a??a??a?za??a?�a?? a?�a??a?�a?� a?�a?�a?�a?�a?sa?�a?? a?�a??a??a?? 13 a?�a?� a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a??a?�a?Sa?�a?�a?�a??a?�a??a??a??a??a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a?? 2 a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a??a??a??a?�a?�a??a?�a??a?? a?za?�a?�a??a?? a?�a?�a??a??a??a??a??a?�a?�a?�a??a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a??a??a?�a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?s a?�a?�a??a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a??a??a??a?�a?�a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?sa?�a?�a?�a??a??a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a??a??a?�a??a??a?�a??a??a?�a?za??a??a??a??a??a?�a??a??a??a??a?� a??a??a??a??a??a??a??a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a?Ya?Ya?�a?? a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a?sa?�a?�a?�a?�a?s a?�a?Sa??a?� a??a?�a?sa?�a?�a?�a?�a?s a??a??a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?sa??a?�a?sa?�a?�a?�a?�a?s a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�

 

a?�a??a?�a?�a?za?�a??a??a?�a??a?�a?�a?? a?�a??a??a??a??a?za??a?�a?? a??a??a??a?�a??a?�a?�a?� a�?a?�a?�a?�a?�a?sa?�a??a�? a?�a??a??a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a??a?�a??a??a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?? 7 a?�a?�a?s a?�a?�a??a?�a??a??a??a??a??a??a??a??a??a??a??a?�a?�a?�a??a?�a??a??a??a??a?�a??a?�a??a??a??a?�a?Ya?Ya?�a??a?�a?�a??a?�a??a??a??a??a?�a??a??a??a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?za?�a?�a??a?? a??a??a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a??a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a??a?�a??a?�a?sa?�a?�a?�a?�a?sa??a?Sa?�a?�a?�a?� a?�a?�a??a??a?�a??a?�a??a??a??a?�a??a??a??a??a??a??a??a??a??a??a??a?�a?�a?�a??a?�a??a??a??a?�a?�a?�a??a??a?�a?Ya?Ya?�a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a??a??a?�a?Sa?�a??a?�a??a??a??a??a??a?�a??a?Sa?�a?�a??a?�a?�a??a?Sa?�a??a?�a?za?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a?Sa?�a??a?�a??a??a?�a?sa?�a??a?�a??a??a?�a??a??a?�a?sa?Sa?�a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a?sa?�a??a?� a?�a?�a??a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a?za??a?�a?�a??a?�a??a?�a?sa??a?�a??a?�a??a?�a??a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a??a??a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a?� 2 a?Sa?�a??a?�a?�a??a?�

 

3 4

 

a??a??a??a??a??a?�a??a??a??a??a??a?�a?za?�a?�a?�a??a?�a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?sa??a?� a?�a??a?�a?� a�?a?�a?�a??a?�a�? a??a?�a??a??a?�a??a?�a??a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?sa??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a?�a?�a?� a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a?�a??a??a?? a?�a?�a??a??a?�a?�a??a??a??a?�a?�a??a??a??a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a?sa?�a??a??a?�a?sa?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a??a?�a?�a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a??a??a??a?�a?�a??a??a??a??a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a??a?sa??a??a??a??a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a??a??a??a?�a?�a??a??a?�a??a?�a?�a?�a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?sa??a??a??a??a?�a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a?sa?�a??a??a??a??a?�a?�a?�a?sa?�a?�a??

 

a?�a?�a?�a??a?Sa??a??a?Sa?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?? a?�a??a?�a?� a?�a?�a?�a?�a?sa?�a?? a?�a?�a??a?�a?�a??a??a?�a??a?? a??a??a??a??a??a?�a??a?�a?�a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?sa??a?Sa?�a?�a?�a??a??a??a?�a??a?? 2 a?�a?�a?�a?�a?� a??a?Sa?�a?�a?sa?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a??a?�a?sa??a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?sa??a??a??a??a?�a?�a?sa??a?�a??a?�a?�a??a??a??a?�a?�a?�a??a??a??a?�a??a?�a?sa?�a??a?�a?� a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a??a?�a??a?�a??a??a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a??a??a??a??a??a?�a??a??a?�a??a?�a?�a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?sa?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a?? a??a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a??a??a?�a?za?�a?�a?�a??a??a?�a?�a??a?�a??a?sa?za?�a?�a??a??a??a?�a?�a?�a?� a??a??a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a??a?�a??a??a??a??a??a?�a??a?�a?�a??a?�a?sa??a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?za?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a?sa?�a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a??a??a??a?�a?�a?�a?�a?�

Reporter : a??a?�a?�a??a?�a?za??a??   Photo : a??a?�a?�a??a?�a?za??a??   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com