พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 มกราคม 2018 :: 23:01:45 pm 212192

ชาวบ้านเขาไม้แก้วยืนกราน ..ไม่รับแผนจัดสร้างเตาเผาขยะรองรับ Cluster 2 ชลบุรี

ชาวบ้านเขาไม้แก้วยืนกราน ..ไม่รับแผนจัดสร้างเตาเผาขยะรองรับ Cluster 2 ชลบุรี ระบุทนทุกข์ปัญหามลพิษมานานกว่า 30 ปี แต่เมืองพัทยา กลับไม่เคยเข้ามาดูแลแก้ไข แนะให้จัดหาที่ใหม่ทดแทน

พัทยา – วันที่ 9 ม.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีที่เมืองพัทยา มีแผนในการออกแบบศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวางแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นว่า หลังจากที่กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้เมืองพัทยา เป็นเจ้าภาพในการจัดการปัญหาขยะในพื้นที่ Cluster ที่ 2 ของ จ.ชลบุรี ซึ่งรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ประกอบดวย เมืองพัทยา, อ.บางละมุง และ อ.สัตหีบ เพื่อร่วมกันจัดการปัญหาขยะกว่า 800-900 ตันต่อวัน พร้อมว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เป็นผู้ดำเนินการนำเสนอแผนในงบประมาณกว่า 4 ล้านบาทนั้น

 

ล่าสุดตัวแทนที่ปรึกษา รวมทั้งเมืองพัทยา ได้ประชุมร่วมกับ ตัวแทนจากเทศบาลฯ และชาวบ้านในพื้นที่ที่ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลเข้าไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อหารือและนำเสนอความคืบหน้า การรับฟังความคิดเห็น ต่อแผนการดำเนินการสร้างเตาเผาขยะเพื่อรองรับปัญหาในพื้นที่ Cluster ที่ 2 ของชลบุรี โดยเฉพาะกรณีที่มีประชาชนต่อต้านแนวทางการดำเนินการดังกล่าว โดยมี พล.อ. เอกนันท์ รัตนโสภา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายจำเนียร กีทีปกูล นา ยกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เข้าร่วม

 

พล.อ. เอกนันท์ รัตนโสภา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา กล่าวว่าการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบข้อปัญหาจากชาวบ้าน ถึงข้อคัดค้านกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินการก่อสร้างเตาผาขยะว่ามาจากสาเหตุใด เพื่อหาแนวทางเยียวยาและแก้ไข ทั้งนี้ก็คงต้องยอมรับว่าระบบบริหารจัด การปัญหาขยะในรูปแบบเดิมในอดีตของเมืองพัทยานั้น ทำให้ชาวบ้านต้องได้รับผลกระทบหลายด้านจนไม่สามารถแบกรับได้ไหวกระทั่งมีการรวมตัวเพื่อปิดพื้นที่ฝังกลบแห่งนี้

 

อย่างไรก็ตามสำหรับแนวทางการดำเนินการจัดสร้างเตาเผาขยะขึ้นใหม่นั้น จะมีการวางระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องมลพิษทางกลิ่น น้ำเสีย และอื่นๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่ชาวบ้านวิตกกังวล โดยมีการยกตัวอย่างพื้นที่มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันหลายแห่งในประเทศ ที่สามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาได้จนสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้โดยไม่ส่งผลกระทบระหว่างกัน

 

ขณะที่พื้นที่ดำเนินการที่มีการเลือกพื้นที่ของตำบลเขาไม้แก้วนั้น ด้วยเพราะพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ดินกรรมสิทธิของเมืองพัทยา ซึ่งจะทำให้การใช้งบประมาณในการจัดสร้างเตาเผาและระบบบริหารจัด การไม่สูงมากนัก เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่ดิน อีกทั้งยังมีขนาดพื้นที่เหมาะสมอีกด้วย

 

โดยกลุ่มชาวบ้านในตำบลเขาไม้แก้ว ได้ออกมาระบุในที่ประชุมว่าที่ผ่านมาประชาชนได้รับปัญ หาที่เกิดขึ้นในอดีตมากมาย หลังจากที่เมืองพัทยาได้มาสร้างหลุมฝังกลบขยะจนก่อให้เกิดปัญหารุนแรง

 

จึงไม่รู้สึกเชื่อมั่นต่อแนวทางแก้ไขปัญหาขยะของเมืองพัทยาอีกต่อไป ทั้งนี้หากเมืองพัทยายังคงยืนกรานที่ต้องการจะก่อสร้างเตาเผาขยะในพื้นบ่อขยะเขาไม้แก้วจริงๆ เมืองพัทยาก็ควรทำการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาขยะตกค้างจำนวนนับแสนตันให้หมดไปเสียก่อน จากนั้นจึงกลับมาเจรจากับชาวบ้านใหม่อีกครั้ง

 

สำหรับโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะเพื่อรองรับปัญหาขยะในพื้นที่กลุ่ม Cluster ที่ 2 ของจังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่รัฐบาล โดยมีแผนจะให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ร่วมลงทุนกับภาครัฐ ซึ่งจะให้สิทธิในการบริหารจัดการขยะในระยะเวลารวม 20 ปี ก่อนจะโอนภารกิจดังกล่าวให้หน่วยงานภาครัฐบริหารจัดการต่อเมื่อครบอายุสัญญา ซึ่งจากนั้นจะมอบหมายให้ตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ซึ่งการดำเนินการตามแผนนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 3,500 ล้านบาท

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com