พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
07 กุมภาพันธ์ 2018 :: 20:02:45 pm 212938

ดีเดย์ 19 กุมภาพันธ์ ทำสายไฟฟ้าลงดินนำร่อ​งพัทยาเหนือล็อตแรก 230 ล้าน

ดีเดย์ 19 กุมภาพันธ์ ทำสายไฟฟ้าลงดินนำร่องพัทยาเหนือล็อตแรก 230 ล้าน จากถนน 9 เส้นรวม 3,134 ล้านบาท ตามโครงการแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ตาม มติ ครม.ในงบรวม 4 จังหวัดทั่วไทยกว่าหมื่นล้านบาท

พัทยา – วันที่ 7 ก.พ.61 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายบุญลือ อึ้งบำรุงพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของตัวแทนหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำลังทหาร ภาคเอกชนที่รับสัมปทานรับเหมาโครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินระบบสายส่ง 115 KV และปรับ ปรุงระบบจำหน่าย 22 KV เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณถนนพัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อร่วมพิจาร ณาแผนดำเนินการวางระบบสายไฟฟ้า และระบบประปาลงใต้ดิน รวมทั้งปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ การจรา จร ซึ่งเป็นไปตามแผนโครงการแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ตาม มติ.ครม ใน 4 พื้นที่หลักของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ พัทยา และนครราชสีมา ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ.2560-2564 ในงบประมาณรวมกว่า 3,134 ล้านบาท

 

นายบุญลือ กล่าวว่าตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้อนุมัติให้ กท.มหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ เพื่อจัดทำระบบสายไฟฟ้าใต้ดินใน 4 เมืองหลัก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ที่จะลดปัญหาไฟฟ้าดับ และระนะเวลาไฟฟ้าดับให้น้อยลง รวมทั้งเป็นการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดความเสถียรภาพด้านการปฏิบัติและบำรุงรักษา รวมทั้งเรื่องของภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นในเมืองใหญ่

 

3 4

 

สำหรับในส่วนของเมืองพัทยานั้นมีแผนดำเนินการใน 9 เส้นทางหลัก ได้แก่ 1.ถนนพัทยาเหนือ 2.ถนนพัทยากลาง 3.ถนนสุขุมวิท 4.ถนนพัทยาสาย 1 และพัทยาใต้ถึงท่าเรือบาลีฮาย 5.ถนนพัทยสาย 3 6.ถนนพัทยาสาย 2 7.ซอยเล้งกี่และซอยบัวขาว 8.ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 1 และ 9 ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 2 ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินสำรวจและออกแบบไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน อย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่เมืองพัทยาจะเริ่มล็อตแรกหรือนำร่องบนถนนสายพัทยาเหนือ ซึ่งได้ว่าจ้าง บ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินงาน ในวงเงินรวม 230 กว่าล้านบาท ซึ่งมีแผนการก่อสร้างระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

 

ขณะที่นายธนู สุรชัยลิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการโครงการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการ ระบุว่าการอดำเนินการบนถนนเส้นพัทยาเหนือนี้จะดำเนินการในพื้นที่ความยาวรวมตลอดแนวถนนในระยะ 1,944 เมตร จากแยกสุขุมวิทถึงวงเวียนปลาโลมา โดยจะมีการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟขนาด 115 KV และ 22 KV รวมทั้งระบบท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 ม.ม.มาตามแนวถนนลึกประมาณ 2.5-3 เมตร ซึ่งแต่เดิมถนนสายนี้จะมีช่องการจราจรข้างละ 3 เลนไป-กลับ โดยรูปแบบการก่อสร้างจะดำเนินการในลักษณะคล้ายกับการวางระบบบนถนนพัทยากลาง ซึ่งพบว่าไม่มีผลกระทบต่อประชาชนและภาพรวมด้านการท่องเที่ยวมากนัก

 

5 6

 

โดยลักษณะของการก่อสร้างจะมีการวางแท่งแบริเออร์ตามแนวตั้งแต่จุดเริ่มโครงการในพื้นที่คราวละ 150-200 เมตร ซึ่งมีการรื้อถอนและขุดเจาะผิวจราจรบริเวณเกาะกลางถนนขนาดความกว้างประมาณ 3 เมตร ซึ่งจะทำให้ช่องการจราจรบนถนนพัทยาเหนือเหลือช่องทางวิ่งข้างละ 2 เลน ก่อนจะวางฐานรองรับท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงหรือ Duct Bank ทั้ง 2 ขนาด และระบบประปา ซึ่งแต่เดิมในถนนพัทยากลางจะดำเนินการอาทิตย์ละ 5 วันคือวันจันทร์-ศุกร์ และจะเปิดให้รถสัญจรตามปกติในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ แต่ด้วยถนนพัทยาเหนือจะมีระบบของการประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาดำเนินการร่วมด้วย จึงต้องทำทั้ง 7 วันในระยะที่กำหนด ก่อนจะใช้คอนกรีตที่มีความหนาแน่นพิเศษและแห้งเร็วในระยะเวลา 24 ชม.เพื่อเปิดใช้ตาม ปกติ และจะขยับเรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ ซึ่งก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน

 

พล.ต.ต.อนันต์ กล่าวว่าในอดีตที่เคยมีการวางระบบบนถนนพัทยากลางถือว่าการทำงานผ่านพ้นไปด้วยดีและมีผลกระทบไม่มากนัก แต่เพื่อความรอบคอบและลดปัญหาการจราจรที่อาจคับคั่งในวันหยุด เนื่องจากถนนสายนี้จะมีระบบของการประปาส่วนภูมิภาคมาร่วมทำให้ต้องทำงานตลอดทั้ง 7 วัน จึงต้องมีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ รวมทั้งกำหนดมาตร การต่างๆที่ชัดเจนเพื่อลดปัญหา ทั้งการติดตั้งป้าย สัญญาณเตือนภัย การอำนวยความสะดวกด้านการ จราจร และการเร่งรัดระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อเสร็จให้ทันกำหนด ซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่าคงไม่มีปัญหาอะไรหากไม่มีพายุฝนตกลงมาจนทำให้งานหยุดชะงัก อย่างไรก็ตามโครงการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเมืองพัทยาอย่างมาก จึงอยากให้ประชาชนเข้าใจและอดทน ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคืนสภาพและปรับภูมิทัศน์แล้วถนนพัทยาเหนือก็จะเป็นถนนตัวอย่างที่มีความสวยงาม และจะใช้มาตรการการดำเนิน การนี้ไปใช้บนถนนสายอื่นๆให้ครบตามแผนต่อไป

Reporter : ธนทรัพย์   Photo : ธนทรัพย์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com