พัทยาเดลีนิวส์

21 กุมภาพันธ์ 2557 :: 11:02:31 am 125719

5 องค์กรลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโรงแรม

5 องค์กรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโรงแรมที่พักในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สนใจโฆษณา

พัทยา – วานนี้ (20 ก.พ.57) เมื่อเวลา 10.00 น.ห้อง ประชุมโรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา ได้จัดให้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโรงแรมที่พักในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)กับสมาคมโรงแรมไทยภาคนะวันออก สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ชมรมโรงแรมเมืองพัทยา และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

โดยมี นายดำรง แสงกวีเลิศ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คุณบุณฑริก กุศลวิทย์ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก คุณสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา คุณสุวัฒน์ แพภิรมย์รัตน์ ประธานชมรมโรงแรมเมืองพัทยา คุณเจริญ วังอนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนโรงแรมในเมืองพัทยาเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโรงแรมที่พักในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้เนื่องด้วยปีงบประมาณ พ.ศ.2557 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน หรือ อพท. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านโรงแรมที่พัก และจำนวนห้องพักในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รวมทั้งอัตราการเข้าพัก ซึ่งผู้ประกอบการในภาคเอกชนสามารถสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาระบบปรับโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับนักท่องเทียวได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมในอนาคต

และการลงนามความร่วมมือทั้ง 5 ฝ่ายในครั้งนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านที่พักโรงแรมพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งทำให้โรงแรมได้รับทราบถึงจำนวนโรงแรม จำนวนห้องพัก ราคาห้องพักที่แท้จริง ของพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง อันจะเป็นการช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ในตลาด ณ ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com